Domů Rady a Návody Vědci zjistili, co mají společné šťastné rodiny. Jejich síla spočívá ve flexibilitě

Vědci zjistili, co mají společné šťastné rodiny. Jejich síla spočívá ve flexibilitě

-

Pomáhá i během pandemie.

Spokojený a harmonický rodinný život není podmíněn teplými večeřemi, tradicemi ani striktními pravidly. To, co nám nejlépe pomáhá při budování a udržování vroucích rodinných vztahů a harmonické atmosféry, je soubor dovedností nazývaných psychologická flexibilita.

Pod tímto poměrně nekonkrétní názvem se skrývají schopnosti všímat si a pružně reagovat na měnící se nálady, impulsy a potřeby rodiny.

Psychologicky flexibilní rodiče se nehlasují pouze k jednomu výchovnému stylu, ale podle potřeb a situací vědí změnit své výchovné strategie. Partneři se zas umí vzájemně podpořit v měnících se životních okolnostech a adekvátně k nim i komunikovat.

Proč je tato schopnost tak důležitá a jak si ji vypěstovat?

Pomáhá i během pandemie

Její účinnost potvrzují nové a rozsáhlé studie zabývající se rodinnými vztahy. Metaanalýza, která zkoumala 174 starších studií zaměřených na rodinný život a která zahrnovala data přes 40 tisíc lidí, jednoznačně prokázala, že psychologická flexibilita je společným jmenovatelem všech spokojených rodin.

Autoři studie publikované ve vědeckém časopise Journal of Contextual Behavioral Science uvádějí, že flexibilita má jednoznačně pozitivní vliv na partnerský vztah, vztahy rodičů s dětmi, celkové pozitivní fungování a silnější propojení rodiny. Naopak ty rodiny, v nichž dominovaly rigidní postoje a neschopnost přizpůsobovat se novým situacím, byly spojovány se stresem a s konflikty.

„Zjednodušeně řečeno, tato metaanalýza zdůrazňuje, že vědoma emocionální flexibilita v náročných situacích, zlepšuje život jednotlivců a může také posílit a obohatit jejich blízké vztahy,“ říká docent psychologie a spoluautor studie Ronald Rogge.

Pravděpodobně neexistuje lepší ověření jeho slov jako zkoumání rodinného života v zátěžové situaci světové pandemie.

Mohlo by Vás zajímat

PR článek