procento Žen, které umírají na karcinom děložního hrdla je vyšší, než se dříve odhadovalo!

Publikováno 20.03.2017

Rakovina děložního čípku je zabijákem s mnohem vyšší rychlostí, než se dříve odhadovalo, ukazuje nová studie.

Předchozí výzkumy do úmrtnosti na rakovinu děložního čípku počítaly také ženy, které už měly hysterektomii: Je nemožné, aby se rakovina děložního hrdla rozvinula po hysterektomii, protože tento postup odstraňuje dělohu i děložní čípek.

Ve studii publikované v pondělí v odborném časopise Cancer výzkumníci odstranili ze skupiny vzorku ženy, které podstoupily hysterektomii, aby bylo možné přesněji vypočítat riziko úmrtí na rakovinu děložního čípku mezi těmi, které jsou ve skutečnosti citliví.

"V našem přepočtu, jsme zjistili jen zlomek žen, které měly hysterektomii," sdělila vedoucí autorka studie Anne F. Rositch, Ph.D., MSPH, odborná asistentka katedry epidemiologie na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Rositch a její kolegové dostali ostrou realitu o % přežití u pacientů s rakovinou děložního čípku.

Studie zjistila, že ve Spojených státech, je rakovina děložního čípku o 77 % u černošek a o 47 % u bělošek vyšší, než se původně odhadovalo. (Co se týče jiných typů, Rositch řekla, že jejich úmrtnost velmi podobá běloškám).

Předchozí odhady ukázaly, že 5.700 z celkových 100.000 černých žen umírá na rakovinu děložního čípku; tato nedávná studie vypočetla úmrtnost blížící se k 10.000 na 100.000 žen. U bílých žen, jejichž riziko úmrtí na rakovinu děložního čípku bylo dříve považováno za 3.200 úmrtí na 100.000, nový výzkum ukazuje, že se blíží k 4.700 úmrtí na 100.000.

Studie také zjistila, že část žen nad 65 let umírá na rakovinu děložního čípku.

"Rasové rozdíly lze vysvětlit nedostatkem přístupu nebo omezeným přístupem k preventivním materiálům o rakovině děložního čípku a screeningem mezi černoškami ve srovnání s běloškami," uvedl Marcel del Carmen, MD, gynekologický onkolog.

Rakovině děložního čípku lze předcházet pomocí vakcín a screeningových testů a doporučuje se, aby ženy ve věku 21 až 29 let chodily pravidelně na screening. Ženám ve věku 30 let a starších se doporučuje screening v kombinaci s testem HPV každých pět let. Nepodceňujte milé dámy prevenci. Chceme tu přeci být pro své děti co nejdéle.  

Napište nám

x