Je důležité, v jakém sourozeneckém pořadí jsem se narodil?

Publikováno 03.11.2016

Rodina je oblíbeným tématem vědeckého zkoumání. Přišlo se na to, že svůj vliv má i pořadí narození. Jak na povahu, tak na vztahy se sourozenci, nebo třeba na naše partnerské vztahy.

Od nejstarších dětí se odjakživa očekávala zodpovědnost. Bývají předkládány jako vzor svým mladším sourozencům a tak trochu nadřazeně se chovají po celý život. Bývají vůdčí, ctižádostiví, ale někdy mají potřebu ovládat druhé.

Prostřední děti často soutěží o pozornost rodičů, která se zaměřuje na ty nejmladší narozené. Jsou komunikačně schopní a navazují správné a dobré mezilidské vztahy.

Nejmladší jsou zvyklí na pomoc ze všech koutů, proto se u nich může očekávat nízké sebevědomí. Jsou ale také zvyklí být středem zájmu, což může vést k rozmazlenosti.

Jedináčkům chybí sourozenecké vztahy a válčení. Proto mohou problémově navazovat vztahy s vrstevníky a být závislí na rodičích.

O jakých zvláštnostech hovoří výzkumy?

 • Prvorození mají více fotek.
 • Druhorození mají dar hry na hudební nástroj.
 • Čím mají děti větší věkový odstup, tím více starší žárlí na mladšího. Tento jev je běžnější u chlapců než u dívek.
 • Prvorození mají zpravidla větší IQ a převažují mezi těmi, kteří se pyšní vysokoškolským titulem.
 • Mladším se dostává méně pozornosti, proto mají často volnější výchovu a netrpí tolika zákazy jako jejich starší sourozenci, když byli v jejich věku.
 • Nejmladší děti bývají často baviči celé rodiny.

Jaké jsou vztahy mezi sourozenci?

 • Nejkomplikovanější vztah mají mezi sebou dva jedináčci a dva prvorození.
 • Prvorozený a jedináček si často konkurují.
 • Úspěšný vztah je mezi jedináčkem a prostředním dítětem, mezi prostředním a nejmladším dítětem a mezi nejmladším a jedináčkem.
 • Vztahy na půli cesty mezi dobrými a špatnými jsou tyto: dva prostřední, dva nejmladší, prostřední dítě a jedináček.
 • Vztah mezi bratry bývá soupeřivý. A pokud nemají ani jednu sestru, mohou být často opatrní a bojácní ve společnosti děvčat.
 • Vztah mezi sestrami bývá mateřský a ochranitelský. Soupeří mezi sebou leda o přízeň tatínka.

Napište nám

x